Inhoudopgave


Voorwoord


Slechts de laatste jaren zijn wij begonnen met de bestudering van deze reeks postzegels welke nu even interessant blijken te zijn als de Mérode reeks. De kleine Albert 10 c zegel lijkt één van de moeilijkste zegels van België wat betreft het onderscheid tussen echte en valse en wij zullen proberen zo diep mogelijk op dit probleem in te gaan teneinde een leidraad voor de determinatie te verschaffen. Vermits onze belangstelling voor deze reeks nog vrij recent is, zijn er nog vele hiaten in onze verzameling, welke wij in de loop der tijd gaan trachten aan te vullen.


Contact


Geboren in 1959 en reeds 40 jaar begeesterd door postzegels, ben ik de laatste jaren vooral bezig met de postzegelreeks de Mérode in al haar aspecten. Vermits mijn tweede hobby geschiedenis is, probeer ik steeds zoveel mogelijk aandacht te schenken aan de geschiedkundige aspecten en de tijdsgeest van de uitgifteperiode.

Damen Guido E-mail (guidodamen59@skynet.be) & André Luyckx.

Algemene geschiedenis


Voor een uitgebreide voorgeschiedenis verwijzen wij naar de rubrieken "Ontstaansgeschiedenis" en"Biografie Mac Donald" van deze site.