DE ANTWERPSE DRUKKERIJEN 1794-1914

J. Verhelst in ' De Gulden Passer' ; 44' jaargang, 1966 .
Blz 8-216, vooral blz 201-202.
Firmanaam: Verschueren Jacques,Imprimerie de la Bourse : 1890-1914

Typografie 1890-1914
Typografie en lithografie : stadswerk en affiches; brochures en boeken; checks:1904-1914

Uitrusting : steendrukkerij, persen en elektromotor sinds 1904 of 1905.
Firma-adres :
1) Eiermarkt 33 :1890.
2) Twaalfmaandenstr 15 : 1831-1894.
3) Twaalfmaandenstr 14 :1900-1908.
4) Eiermarkt 31 : 1909-1914

Drukkerij-adres :
1) Eiermarkt 33 : 1890
2) Twaalfmaandenstr 14 : 1891-...
3) Montignystr 9 ( de steendrukkerij) 1904-...
4) Eiermarkt 31(de typografie) 1907-...

Privaat adres :
1) Eiermarkt 33
2) Twaalfmaandenstr 15 : 1891
3) Twaalfmaandenstr 14 : 1904-1907.
4) Eiermarkt 31-33 : na 1914.
5) +- 1934 woonhuis en bureel op de Eiermarkt, het werkhuis in de achterliggende Beggaerden straat