Firmanaam: Verschueren Jacques,Imprimerie de la Bourse : 1890-1914

Typografie 1890-1914
Typografie en lithografie : stadswerk en affiches; brochures en boeken; checks:1904-1914

Uitrusting : steendrukkerij, persen en elektromotor sinds 1904 of 1905.
   Firma-adres : 1) Eiermarkt 33 :1890.
2) Twaalfmaandenstr 15 : 1831-1894.
3) Twaalfmaandenstr 14 :1900-1908.
4) Eiermarkt 31 : 1909-1914
   Drukkerij-adres : 1) Eiermarkt 33 : 1890
2) Twaalfmaandenstr 14 : 1891-...
3) Montignystr 9 ( de steendrukkerij) 1904-...
4) Eiermarkt 31(de typografie) 1907-...
   Privaat adres : 1) Eiermarkt 33
2) Twaalfmaandenstr 15 : 1891
3) Twaalfmaandenstr 14 : 1904-1907.
4) Eiermarkt 31-33 : na 1914.
5) +- 1934 woonhuis en bureel op de Eiermarkt, het werkhuis in de achterliggende Beggaerden straat