Bij het bekijken van de volgende veldelen doen wij enkele merkwaardige 
vaststellingen : 
 
1) Het bovenste veldeel betreft een gevaarlijke vervalsing type 2 ( blinkende gom, roomkleurig perkamentachtig papier, geelgroene tint , helderrood kruis, ongetand). Het onderste veldeel is onderdeel van een echt vel. Vergelijken we nu de zegels, vooral met betrekking tot de druk van de rode kruisen. Hierbij gaan we uit van de volgende nummering : A B C D E F 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 - Valse zegel B 1 : 2 rode punten op het voorhoofd van Koning Albert met een rode veeg naar de bovenrand toe. Echte zegel B 1 : Identieke kenmerken - Valse zegel A 2 : sterk verschoven rood kruis naar boven . Echte zegel A 2 : identiek. - Valse zegel C 1 : verticale arm van het rode kruis is ingedeukt bovenaan. Echte zegel C 1 : identiek. - Valse zegel F 3 : rode vlek onder B van BELGIQUE en boven de L in het kader. Echte zegel F 3 : identiek. Het echte veldeel betreft de volgende zegels : onderste veldeel nr : 3 4 5 6 7 8 18 19 20 21 22 23 33 34 35 36 37 38


2) Het bovenste veldeel betreft weer een gevaarlijke vervalsing type 2,
  het onderste een echt veldeel.
  We gebruiken de volgende nummering: A B C D E 
                    1 1 1 1 1  
                    2 2 2 2 2
                    3 3 3 3 3

 - Valse zegel A 2 : Linker horizontale arm van het kruis is misvormd.
  Echte zegel A 2 : Idem
 
 - Valse zegel A 3: rode vlek op BE van BELGIQUE
  Echte zegel A 3 : zelfde afwijking

 - Valse zegel B 1 : Rode vlek op 2 de E van BELGI╦
  Echte zegel B 1 : Idem

 - MAAR : Valse zegel C 3 : NIET naar boven verschoven rood kruis.
     Echte zegel C 3 : WEL naar boven verschoven rood kruis.

 - Valse zegels E 2-E 3 : rood punt tussen beide zegels in de rand.
  Echte zegels E 2-E 3 : identiek. 


3) Het bovenste veldeel toont weer een gevaarlijke vervalsing type 2, 
  het onderste een echt veldeel.
 
 We gebruiken de volgende nummering : A B C D E F
                    1 1 1 1 1 1
                    2 2 2 2 2 2 
 
 - Valse zegel E 1 : . Rode streep in sierloof boven B van BELGIQUE.
           . Rood Punt op tweede E van BELGIQUE .
 = Echte zegel B 1.
   
 Opmerkelijk is dat zegel D 2 van het echte vel ( type 1 zegel - parels 
 niet verbonden- : nr 145 van het bovenste veldeel ) overeenkomt met zegel
 D 2 van het valse vel , maar ook bij zegel D 1 van het valse vel zijn de 
 parels niet versmolten. 
 


4) Tot slot tonen we een scan van een groter veldeel van de gevaarlijke 
  vervalsing type 2.
  Nummering : A B C D E F G 
        1 1 1 1 1 1 1 
        2 2 2 2 2 2 2 H
        3 3 3 3 3 3 3 1
             4 4 2
             5 5 3 

 Vaststellingen : 
  - Type 1 zegel in positie H 2. Bij de echte zegels bevind
   de type 1 zegel zich in het bovenste veldeel op positie 90, 
	 hier in positie 115 ! 
  - Zegel C 3 : rode kronkellijn naast het rode kruis wat 
   overeenkomt met zegel 95 bovenste veldeel van de echte zegels.
  - Zegel F 5 : rode streep in sierloof boven B van BELGIQUE.
   rood punt op 2' E van BELGIQUE.
   Deze kenmerken komen overeen met zegel 128 bovenste
   veldeel van de echte zegels. 

 Als voorzichtige conclusie uit het voorgaande menen wij te kunnen 
 besluiten dat de druksteen voor het zetten van de rode kruisen op de 
 echte 5 c ook gebruikt is voor het plaatsen van deze kruisen op de 
 gevaarlijke vervalsing type 1 . 
 Om absoluut zeker te zijn is wel meer vergelijkingsmateriaal nodig dan 
 totdusver in ons bezit.