Het verhaal gaat dat van de kleine Albert 5 c en 10 c afdrukken op zijde werden gemaakt als souvenirs voor vaderlandslievende personen, en dit in de vorm van tafelkleedjes, vlaggetjes, zakdoeken enz.
De catalogus Grubben vermeld deze drukken onder de noemer "proefdrukken".
…preuves de la planche
  Grubben nr 1349
  5 c vert sur soie blanche (sans croix)
Grubben nr 1357
  10 c rouge sur soie blanche.
Blijkbaar is dit niet gebeurd met de 20 c.
Volgens Vervisch, later herhaald doot Stess, zijn dit geen proefdrukken, maar inderdaad eerder souvenirs, omdat ze niets te maken hebben met de wordingsgeschiedenis van de zegel.
Vraag blijft toch een beetje of deze reproducties gemaakt zijn door Verschueren uitgaande van de echte lithografische steen, of later uitgaande van de vervalste lithografishe steen, waarmee ook deze van de gevaarlijke types vervalsingen zijn gemaakt. Volledig uitsluitsel hierover kunnen we pas hebben als we een reproductie op zijde vinden met de type 1 en type 2 zegels geplaatst overeenkomstig de plaatsing op de originele lithografische plaat, welke niet overeenkomt met de plaatsing op de vervalsingen.

De volgende producties zijn momenteel in ons bezit:
  1) kleine Albert 5 c op zijde zonder kruis
    - blok van 6 type 1
- blok van 6 type 1
- blok van 8 type 1
  2) kleine Albert 10 c op zijde
    - blok van 4 type 1
  3) kleine Albert 5 c op zijde met kruis
    Deze zijn niet vermeld bij Grubben, de kans op een vervalsing is hier zeer groot :
  a) de reproductie van de rode kruisen is zeer onduidelijk, terwijl de druk van de zegel zelf zeer duidelijk is.
      b) de plaatsing van de kruisen is in elke zegel licht verschillend, wat de indruk wekt dat deze allemaal zijn geplaatst met een afzonderlijke stempel, dus niet met een aparte lithografische plaat zoals bij de echte zegels, alsook bij de vervalste zegels.