Voor een uitgebreide voorgeschiedenis verwijzen wij naar de rubrieken
"Ontstaansgeschiedenis" en"Biografie Mac Donald" van deze site.