Tussen maart 1915 en oktober 1916 werden door drukker Verschueren enorme hoeveelheden nagemaakte zegels gefrabriceerd, met recht vervalsingen genoemd,omdat ze niet met de oorspronkelijke drukstenen werden aangemaakt.
Na het begin van de beschieting van Antwerpen op 7 oktober 1914 werden de drukmachines stilgelegd,de drukstenen werden afgeschuurd en het resterende papier verbrand in de oven van een nabijgelegen bakkerij. Helaas waren enkele originele omdrukken en enkele niet-gebruikte omdrukken (die gebreken vertoonden) achtergebleven in de drukkerij. Aan de hand hiervan maakte Verschueren opnieuw drukstenen aan .
Hierbij onderscheiden wij twee types:
1) De vervalsingen met gesloten 'Q' in Belgique.Deze zijn afkomstig van afgekeurde omdrukken.
2) De vervalsingen met open 'Q', waarvoor omdrukken zonder afwijkingen werden gebruikt, zoals ook gebruikt bij de originele druk.

Als belangrijkste keuringscriterium voor beide types geld:
DE VIER BOVENSTE LIJNEN IN HET VAK MET HET WOORD BELGI╦ BESTAAN UIT KLEINE VIERKANTJES DIE STEEDS ZICHTBAAR ZIJN. HET TYPE 2) HEEFT STEEDS VOLLE LIJNEN.

Hieronder geven we een extract uit het boekje: De uitgifte Rode Kruis van 1914 door de studiegroep vervalsingen met als voorzitter de heer Roger Vervisch, welke een uitstekend overzicht bied van deze problematiek.

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE ECHTE ZEGELS

Tanding: 14 of ongetand.Ongetande zegels hebben dezelfde kenmerken als de getande.
Papier: korrelig, ruitvormige textuur, licht roomkleurig (5 en 10 c.) of lichtroze paars (20 c.)
Onder invloed van licht of water heeft laatstgenoemde kleur de neiging roomkleurig te worden.
Gom: dun,weinig glanzend, met kleine barstjes die een patroon van schuine streepjes vormen. (De gom van de valse zegels is ofwel lichtjes gebarsten met verticale strepen, ofwel sterk gebarsten, dik, onregelmatig uitgespreid of te glanzend.)

1. De letters B en E van BELGIQUE raken elkaar niet.
2. Het schuine streepje aan de voet van de L van BELGIQUE is kort.
3. De cÚdille van de Q van BELGIQUE is duidelijk getekend;
    De vorm ervan is verschillend voor elk van de drie waarden.

12
4.

5.


6.


7.

De lijnen zijn duidelijk en regelmatig getrokken en vertonen zeer weinig oneffenheden en onderbrekingen .
De vorm van de krullen voor en achter BELGIQUE verschilt voor elk van de drie waarden.
Over het algemeen hebben de kruisen rechte hoeken en de compacte bleekrode kleur bedekt goed het gehele oppervlak, zonder gebreken of breuken. Bij de 10 centiem is het kruis gedrukt in dezelfde kleur als de rest van het zegelbeeld.
De vier bovenste lijnen in het vak met het woord BELGI╦ bestaan in feite uit kleine vierkantjes, waarvan de sporen zelfs bij zwaar gedrukte zegels altijd zichtbaar zijn. De valse zegels hebben volle lijnen( Vaststelling gedaan door de heer AndrÚ Luyckx).

13

De echte 5 centiem.
 

1.2.
3.
4.
5.

6.

De neerhaal van het waardecijfer 5 links is licht gebogen en aan de bovenkant dunner maar niet gebroken. Bij sterke vergroting kunnen in de rechterkrul van dit cijfer ÚÚn, twee of somtijds een aantal puntjes worden vastgesteld.
De voet is eveneens dunner maar niet gebroken.
BELGIQUE midden in het vak .
Het blad boven de eerste E van BELGIQUE staat helemaal los van deze letter.
De letters E-L en U-E van BELGIQUE raken elkaar bovenaan en onderaan.
Tweede E van BELGIQUE gesloten. Een wit streepje loopt van de rechterbovenkant van deze letter naar de krul voor het waardecijfer 5.
De letters van BELGI╦ raken elkaar onderaan.

14

De grove vervalsing van de 5 centiem.
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

De neerhaal van het waardecijfer 5 links heeft geen verdunning.
BELGIQUE dichter bij de bovenlijn van het vak.
Het blad boven de eerste E van BELGIQUE raakt deze letter bijna.
De ophaal van de letter L van BELGIQUE is te lang.
Q VAN BELGIQUE ZONDER C╔DILLE (IS EEN O).
De tweede E van BELGIQUE en de krul voor het waardecijfer 5 zijn niet met elkaar verbonden door een witte streep.
De letters van BELGI╦ staan los van elkaar.
Arceerlijnen boven en links van BELGI╦ niet goed doorgekomen.
15

De gevaarlijke vervalsing van de 5 centiem.
 

1.

2.
3.
4.
5.

De neerhaal van het waardecijfer 5 links heeft bovenaan een breuk.
Ook de voet is dikwijls gebroken.
Korter of gebroken streepje in de voluut boven het waardecijfer 5 rechts.
Gebogen streepje vrijwel verdwenen in de kleine cirkel bovenaan rechts.
Niet goed doorgekomen druk, vooral tussen de benen van de recht opstaande figuur.
Arceerlijnen boven en links van BELGI╦ niet goed doorgekomen.

De overige kenmerken komen overeen met die van de echte zegel.
16

De echte zegel van 10 centiem.
 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

BELGIQUE dichter bij de bovenrand van het vak.
Een blad raakt de eerste E van BELGIQUE bijna.
Halfcirkelvormige lijn in de krul boven de L van BELGIQUE.
Het gedeelte van het bladwerk boven de letters QU van BELGIQUE vormt een bijna rechte lijn.
Tweede E van BELGIQUE open.
Halfcirkelvormige lijn in de bol bovenaan rechts van het waardecijfer 10.
Twee streepjes of twee rijen puntjes ( somtijds moeilijk zichtbaar) in de O van het waardecijfer 10 rechts.
De letters van BELGI╦ raken elkaar onderaan.
Wit streepje onder de tweede E van BELGI╦.
17

De grove vervalsing van de 10 centiem.
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BELGIQUE in het midden van het vak.5.
Bladwerk verder verwijderd van de eerste E van BELGIQUE. 5.
De ophaal van de letter L van BELGIQUE is te lang.5.
Q VAN BELGIQUE GELIJKT OP EEN O.5.
Blad boven U van BELGIQUE heeft krulvormig aanhangsel.5.
Tweede E van BELGIQUE gesloten.5.
Krul voor het waardecijfer 10 rechts zoals bij 5 centiem.5.
Geen wit streepje onder de tweede E van BELGI╦.5.
Letters van BELGI╦ staan los van elkaar.5.
Arceerlijnen boven en links van BELGI╦ niet goed doorgekomen.
18

De gevaarlijke vervalsing van de 10 centiem.
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Talrijke breuken in de bladnerven.
Geen of nauwelijks zichtbaar lijntje in de krul boven de letter L van BELGIQUE.
Geen of slechts ÚÚn puntje in de 0 van het waardecijfer 10 rechts.
Geen of gebroken lijn in de bol bovenaan rechts.
Lijnen gebroken in het bladwerk ( doorlopend op echte zegels).
Druk tussen de benen van de recht opstaande figuur dikwijls niet goed doorgekomen.
Arceerlijnen boven en links van BELGI╦ niet goed doorgekomen.

De overige kenmerken komen overeen met die van de echte zegel.
19

De echte 20 centiem.
 

1.

2.


3.
4.
5.

6.

7.

8.

BELGIQUE dichter bij de bovenlijn van het vak. De letters BEL staan dichter bij de bovenzijde dan de andere letters.
Waardecijfer 20 links. Kleine inkeping in de krul van de 2; kleine uitholling in bladornament tegenover het begin van de voet van de 2; kleurstip in het rechtergedeelte van de 0.
Alleen de letters UE van BELGIQUE raken elkaar.
Tweede E van BELGIQUE open.
Kleine kleurstip ( somtijds ternauwernood zichtbaar ) in het midden van de 0 van het waardecijfer 20 rechts.
Het streepje in de krul rechts van de tweede E van BELGIQUE is in het midden gebroken, maar daar blijft het bij.
Het begin van de voet van de 2 in het waardecijfer 20 rechts raakt de krul of raakt ze bijna, maar het bolvormige uiteinde van deze krul staat los van dit cijfer.
de letters van BELGI╦ raken elkaar.
20

De grove vervalsing van de 20 centiem, type 1.
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BELGIQUE in het midden van het vak.
Het begin van de voet van het cijfer 2 links dringt niet door in het bladornament.
E en L van BELGIQUE raken elkaar.
De ophaal van de L van BELGIQUE is te lang.
Q VAN BELGIQUE GELIJKT OP EEN O.
Tweede E van BELGIQUE gesloten.
Krul voor het waardecijfer 20 rechts zoals bij 5 centiem.
De 2 in het waardecijfer 20 rechts raakt de krul niet.
Arceerlijnen boven en links van BELGI╦ niet goed doorgekomen.
21

De grove vervalsing van de 20 centiem, type 2 en 3.
 
 
Zelfde kenmerken als voor de grove vervalsing type 1, maar:


Type 2:
Type 3:
Het cijfer 2 rechts raakt het bolvormige uiteinde maar niet de basis van de krul.
Q van BELGIQUE met cÚdille.
22

De gevaarlijke vervalsing van de 20 centiem.
 

1.
2.
3.
4.

5.

Geen stip in de 0 of inkeping in de 2 van het waardecijfer 20 links.
Bladnerven niet goed doorge- komen.
Geen stip in de 0 van het waardecijfer 20 rechts.
Het streepje in de krul rechts van de E van BELGIQUE is in drieŰn gebroken , is korter of is geheel afwezig.
Arceerlijnen boven en links van BELGI╦ niet goed door- gekomen.

De overige kenmerken komen overeen met die van de echte zegels.
23