Een postzegelverzameling zit meestal veilig opgeborgen in mooie boeken in duistere kasten of kluizen van banken en is daardoor slechts toegankelijk voor enkele gelukkigen. De bedoeling van deze site is het openbaar maken van een klein stukje Belgische postgeschiedenis,zodat zoveel mogelijk geinteresseerden kunnen meegenieten van onze verzamelwoede,en via hun reacties een verrijking kunnen vormen voor onze verzameling.
Daarom gaan we proberen regelmatig updates te brengen naarmate onze verzameling en informatie aangroeit; daarom ook zal deze site nooit af zijn ,zoals een verzameling nooit compleet is.
Hopelijk beleeft U evenveel plezier bij het doorlopen van de site,als wij hadden bij het verzamelen van de zegels en het maken van de site.