AFBEELDING 1

nr 1 in de re benedenhoek
Afmetingen papier : 20,5 cm op 22,5 cm
                           tekening: 10,4 cm op 13,7 cm
Houtskool of vettig potlood op tekenpapier met grove korrel.
Opgebouwd langs verschillende driehoekvormige lijnen. Pietà houding van de figuren.
Er zijn op deze tekening vier figuren zichtbaar :
   - vaandeldrager
   - soldaat met een geweer die kijkt naar soldaten (staande en       liggende) in het rechter benedenveld
   - onduidelijke figuur die de Mérode ondersteunt
   - de Mérode

Opmerkelijk is de contrastwerking in de figuren, waarbij de Mérode lichter getekend is. We mogen besluiten dat dit een compositie-, perspectief- en contraststudie is.

AFBEELDING 2

nr 2 in de re benedenhoek
Afmetingen papier : 20,1 cm op 24,6 cm
                           tekening: 10,3 cm op 13,5 cm
Potloodtekening op tekenpapier met grove korrel.
Opnieuw de verschillende driehoeken en de lichtere centrale figuur.
Vier figuren:
   - de vlaggedrager kijkt naar de Mérode
   - soldaat met geweer
   - de Mérode zit rechter dan in afbeelding nr 1
   - nog steeds een vierde figuur die nu beter uitgewerkt is

AFBEELDING 3

Twee tekeningen op één blad.
Afmetingen papier : 22 cm op 28 cm
                           bovenste tekening: 10,1 cm op 11 cm
                           onderste tekening: 11 cm op 12 cm
Potloodtekening op dik grofkorrelig papier.
Kleine detailtekeningen in de rechter rand.
De bovenste tekening is over een eerder ontwerp, lijkend op nr 1 en nr 2, heengetekend.

AFBEELDING 4

Definitief ontwerp van de zegel.
Afmetingen papier : 16 cm op 19,1 cm
                           tekening: 14,8 op 16,1 cm
Pentekening en gewassen penseel in oost-indische inkt op karton.
In de randen willekeurige prikgaatjes van duimspijkers? In ieder geval geen richtpuntjes vermits ze willekeurig zijn geplaatst.
Potloodlijntjes zijn zichtbaar o. a. voor de plaatsing van de schilden met cijfers, ook in de cijfers zelf bevinden zich horizontale en verticale lijntjes.AFBEELDING 5

Fotocopie van ? Opmerkelijk: links: 50 centimen rechts: 50 centimes

AFBEELDING 6

Dik karton.
Afmetingen papier : 16,5 cm op 21 cm
                           tekening: 11 cm op 13,3 cm
Pentekening en gewassen penseel.
Bevestigingsgaatjes in de randen en potloodlijntjes als referentiepunten o. a. in de cijfers.

AFBEELDING 7

Dik karton
Afmetingen papier : 16,1 cm op 21 cm
                           tekening: 9,9 cm op 12 cm
Verder identiek als afbeelding 6.

Bij afbeeldingen één,twee en drie stellen wij ons de vraag of dit werkelijk tekeningen van Mac Donald zijn . Waarom immers zou hij compostie-en lichtstudies maken met zelfs vier figuren terwijl hij toch het standbeeld te Berchem als voorbeeld kon nemen? Was het de bedoeling om een andere voorstelling te gebruiken ? Of zijn deze afbeeldingen eerder ontwerptekeningen van Josué Dupon voor het standbeeld?
Veel vragen, waar gaan we de antwoorden vinden?