DE ECHTE 5 C : DE HOOGTE

PANEEL 1 : - 13 zegels groot formaat 3,45 cm :
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15.
  - 11 zegels middelmatig formaat 3,43 cm :
4, 5, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 en 25.
- 1 zegel klein formaat 3,41 cm :
20.
PANEEL 2 : - 12 zegels groot formaat 3,45 cm :
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 en 15
  - 9 zegels middelmatig formaat 3,43 cm :
1, 6, 12, 18, 19, 20, 23, 24 en 25
- 4 zegel klein formaat 3,41 cm :
16, 17, 21 en 22.
PANEEL 3 : - 15 zegels groot formaat 3,45 cm :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15
  - 10 zegels middelmatig formaat 3,43 cm :
16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25

BESPREKING IN DETAIL.

Paneel 1 positie 3 en 4.
Positie 4 is korter; Bovendien is de afdruk op de lithografische steen, achtergelaten door één van de originele moedergravures, schuiner in positie 4 in vergelijking met positie 3.

Paneel 1 positie 14.

Positie 14 is een groot formaat afbeelding. Een volledig vel van de echte 5 c De Mérode bevat 40 zegels groot formaat. 2 moedergravures groot formaat zijn gebruikt om de lithografische steen van de 5 c te maken : een originele moederplaat met punt op het kostuum (type 1) en een originele moedergravure zonder het punt op het kostuum (type 2).
Op een volledig vel van de 5 vinden we 40 groot formaat zegels waarvan 17 van type 1 en 23 van type 2.

Paneel 1 positie 20.
1) Paneel 1 bevat één enkele Mérode 5 c van klein formaat in positie 20 ( hoogte 3,41 cm van kaderlijn tot kaderlijn ). Paneel 2 heeft er 4 ( posities 16,17,21,22 ). Paneel 3 heeft er geen.
2) De vijf afdrukken van deze klein formaat zegels zijn op de lithografische steen gezet met één enkele en dezelfde originele moedergravure. Inderdaad, deze 5 zegels hebben dezelfde hoogte, maar ook het punt op het kostuum van de Mérode en de 5 links die bevlekt is met puntjes is hetzelfde in de 5 gevallen. Gedurende de bewerking van de steen ( of tijdens het drukken) zijn er variëteiten ontstaan, welke het toelaten de vijf zegels te onderscheiden. De originele moedergravure klein formaat is dus vijf maal gebruikt.

Paneel 2 posities 17 en 18.
Positie 17 : klein formaat (3,41 cm).
Positie 18 : gemiddeld formaat (3,43 cm).
Het verschil in hoogte is 0,2 mm. Dit verschil is gemakkelijk meetbaar en zichtbaar met het blote oog.
Opmerking: 2 originele moedergravures middelmatig formaat zijn gebruikt voor de realisatie van de lithografische plaat van 5 c : een originele moedergravure met een punt op het kostuum ( type 1) en eentje zonder punt op het kostuum (type 2). Op een vollledig vel 5 c zijn er 30 zegels van middelmatig formaat ; hiervan zijn er 15 van type 1 en 15 van type 2.

OPMERKINGEN
1) De plaatsing van de grote, middelmatige en kleine formaten in een volledig vel is volledig willekeurig en komt niet overeen met enige mathematische volgorde. Deze volkomen willekeurige plaatsing is en zal blijven één van de grote mysteries van de studie van de aanmaak van de lithografishe steen van de de Mérode zegel.
2) Merken we op dat de klein formaat zegels steeds geplaatst werden naastmiddelmatig formaat zegels en nooit naast groot formaat zegels.Tussen groot en klein formaat heeft de samensteller van de steen middelmatig formaat zegels gezet. Dus de zogenaamd willekeurige positionering is bedoeld door de ontwerper. Het hoogteverschil tussen groot en klein formaat is 0,4 mm. Indien men een zegel van 3,45 cm naast een zegel van 3,41 cm plaatste , dan zou het hoogteverschil te hard opvallen en zou het estethisch uitzicht van de panelen hieronder geleden hebben.
3) De verschillende moedergravures werden één voor één gebruikt voor de aanmaak van de lithografische steen ( dus geen overdraagblokken van naast elkaar gelegen moedergravures). 75 afdrukken werden één voor één op de lithografische steen gezet.

DE ECHTE 5 C : HET PUNT OP HET KOSTUUM VAN GRAAF DE MÉRODE.

Type 1 : Op een volledig vel van de authentieke 5 c de Mérode, hebben 37 zegels op 75 een groot groen punt op het kostuum.
Type 2 : Op een volledig vel van de authentieke 5 c de Mérode, hebben 38 zegels op 75 geen punt op het kostuum.

Paneel 1
Alle 25 zegels van paneel 1 hebben het punt op het kostuum. Paneel 1 is dus enkel samengesteld uit zegels van type 1.

Paneel 2
8 zegels van paneel 2 zijn van type 1 (punt op het kostuum), namelijk posities 1, 6, 11, 12, 16, 17, 21 en 22. 17 zegels van paneel 2 zijn van type 2 (geen punt op het kostuum).

Paneel 3

4 zegels van paneel 3 zijn van type 1 (aanwezigheid van punt) namelijk posities 2, 10, 15 en 20. de andere 21 zegels zijn van type 2 (geen punt op het kostuum).SYNTHESE VAN "HOOGTE" EN "GROEN PUNT".DE ECHTE 10 C : KLEURPUNT IN DE LINKER MARGE.

24 zegels van de 75 hebben een rood punt in de linker marge, tussen het 2' en het 3' decoratief element (tellend van onder naar boven).
   7 zegels in paneel 1.
   0 zegels in paneel 2.
   17 zegels in paneel 3.
DE ECHTE 10 C : DE HOOGTE VAN DE ZEGELS.

2 formaten :
- Groot formaat : 3,45 à 3,46 cm
- Klein formaat : 3,42 à 3,43 cm.
Paneel 1 : - 15 zegels groot formaat:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15.
  - 10 zegels klein formaat :
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24 en 25.
Paneel 2 : = Paneel 1
Paneel 3 : - 8 zegels groot formaat :
1, 3, 4, 8, 9, 13, 14 en 15
  - 17 zegels klein formaat :
2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16,17,18,19,20,21,22,23,24 en
25.De plaatsing van de groot en klein formaat zegels in het derde paneel is volledig willekeurig en komt met geen enkel mathematish criterium overeen.
Het valt op te merken dat in een volledig vel van 75 er 38 groot formaat en 37 klein formaat zegels voorkomen. Deze verhouding kan geen puur toeval zijn. Ze is het resultaat van een vooropgezet plan door Verschueren vóór de aanmaak van de lithografische steen.

DE ECHTE 10 C : HET PUNT IN HET CENTRALE DEEL VAN DE LINKER ARM VAN DE U VAN 'BELGIQUE'.
Paneel 1 : 11 zegels hebben dit punt : 2, 3, 7, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 24 en 25.
Paneel 2 : geen punt
Paneel 3 : 6 zegels op 25 : 1, 3, 8, 9, 14 en 24DE ECHTE 10 C : ROOD KLEURPUNT TEGEN DE ONDERSTE KADERLIJN ( LINKERKANT ) ONDER ' EL ' VAN ' BELGIË '.

Paneel 1 : geen punt
Paneel 2 : 7 zegels op 25 vertonen dit punt : 2, 7, 8, 9, 13, 15 en 22.
Paneel 3 : 2 zegels op 25 : 16 en 21.

DE ECHTE 10 C : DE TWEE TYPES.

Type 1 : onderbreking of inkrimping in de witte lijn langs de parels ( tussen de 1' en 2' parel van de linker kader, onder de linker 10). Als deze onderbreking of inkrimping aanwezig is, bevind er zich ook steeds een punt op de 3 kleurlijnen in het onderste deel van de grote krul rechts.
Type 2 : geen onderbreking of inkrimping in de witte lijn langs de parels, en ook geen punt op de 3 kleurlijnen.
In een volledig vel van de authentieke 10 c de Mérode zijn er 27 zegels van de 75 van type 1.
Paneel 1 : type 1 : 1, 6, 11, 12, 16, 17, 21 en 22.
Paneel 2 : volledig type 2.
Paneel 3 : type 1: 2, 3,4 ,5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 en 25.