-Militaire stempels
  Nr 1 tot en met 6: nummers verbonden aan een legerdivisie.
Nr 7: verbonden aan de cavaleriedivisie
Nr 8 was voor het hoofdkwartier in Houthem.
Nr 8bis: gebruikt van maart tot oktober 1915 door het legerpostkantoor te Coudekerke-Branche.

Tot februari 1915 kwamen de nummers overeen met de legerdivisies. Later kan,om redenen van militaire veiligheid, geen betekenis meer gehecht worden aan het volgnummer.

 
Aangetekende brief 21-22 20 8 1916 naar Engeland.
Zegels nr 126-127-128 en 145
Afstempeling postes militaires belgique belgië legerposterij 8.
Frankering: 1 fr nr 126-127 en 128 gebruikt als vignet.
Juiste frankering: 25 c (aantekenrecht) , de brief werd immers verstuurd in portvrijdom. Duidelijke overfrankering.

Voorkant van de brief.
1) BLAUW KRUIS : Dit is de Engelse aanduiding voor een aangetekend stuk en moet voortkomen uit de periode dat er nog geen speciale strookjes voorhanden waren. De blauwe kleur van dit kruis vinden we ook terug op de Engelse aantekenstrookjes dit in tegenstelling tot andere landen waar de aantekenstrookjes in het rood werden gedrukt.

 2) R GATA : Frans aantekenstrookje, eronder staat 'recommandé' geschreven met de hand.
  G : Groupement
A : Administratif
T : (des) Troupes
A : (d') Armées

 3) S M : Dit moest door de Belgische militairen op al hun portvrijdomstukken aangebracht worden. De betekenis hiervan is: ' Service Militaire'. Het portvrijdom werd ingevoerd op 7 augustus 1914. Op aangetekende stukken werd dit sm meestal weggelaten.( Uitzonderingen bevestigen de regel)

 4) BESTEMMELING :
  Henri Just
10 Powlette place
Chalk farm London
England N W

Achterkant van de brief.
 1) OVALE STEMPEL : Registered au 16 London . Deze ovale stempel werd enkel gebruikt voor aangetekende stukken wat bovenaan word vertaald als 'registered'. Onderaan in de stempel staat London en in het midden staat de doorgangsdatum nl ? au 16 .

 2) ENVOI DE P. MAECK B 183 24' CIE A. B. Dus verzonden door P. Maeck 24' Compagnie van B 183 van het Belgische leger. Vanaf 1915 werden de onderdelen van het leger niet meer met name genoemd, maar kregen een jaarlijks veranderende code om veiligheidsredenen. A = 1915, B = 1916, C = 1917, Z = 1918. De hier vermelde code B 183 komt overeen met C 58 en stond voor 1 er Groupement du corps des Travailleurs Auxilliaires du Génie. De soldaat P. Maeck behoorde tot de 24' compagnie van dit legeronderdeel van het Belgisch leger.

 3) # D 28/30 REG FPO : In de rechter benedenhoek. Het gekruiste spoorteken heeft in de Angelsaksiche landen de betekenis van ' nr' . De brief is dus gepaseerd via de Engelse militaire veldpost waar hij werd ingeschreven ( zoals alle aangetekende stukken) onder het nummer d 28/30 .

Met dank aan de heer Arille Tassin voor zijn hulp.