-ANTWERPEN
Het gebruik van de postmerken in de stad Antwerpen situeert zich tussen 3/10/1914 en 10/10/1914 , namelijk tussen de uitgifte van de Mérode reeks en de overgave van de stad.Onderstaande lijst geeft de kantoren en loketnummers zoals momenteel aanwezig in onze verzamelingen.
Lijst van de kantoren:
  -ANTWERPEN 1: (Groenplaats)ontvangerij 1' klasse. loketletters: A-F,A-L,V-V,B-B,E-E,S-S,W-W.
-ANTWERPEN 2:( Dokken)ontvangerij 3' klasse. loketletters:A-A
-ANTWERPEN 3:(Dam)
-ANTWERPEN 4:(Kiel) onder-ontvangerij 1' klasse. 4 zonder loketletters.
-ANTWERPEN 5:(Paleis) loketletters:A-A,C-C.
-ANTWERPEN 6: (Centraal Station) ontvangerij 1' klasse. loketletters: 6 zonder loketletters,B-B,D-D,K-K,L-L,Q-Q,J-J, P-P.
-ANTWERPEN 7: (Industrielaan)ontvangerij 2' klasse.loketletters:7, B-B,C-C.
-ANTWERPEN 8:(St.jansplein) ontvangerij 2' klasse.loketletters: D-D,H-H.
-ANTWERPEN 9:(Dageraadplaats) ontvangerij 3' klasse. loketletters:B-B.
-ANTWERPEN 10:( Jezusstraat)loketletters:A-A.
-ANTWERPEN 11:(Charlottelei) ontvangerij 4' klasse

 
   
AANTAL STEMPELS EN DE STEMPEL 1A-L

Antwerpen stempels op Mérode zegels kunnen voorkomen tussen 3/10/1914 en 10/10/1914, namelijk tussen de eerste dag van uitgifte en de val van de stad.
Blijkbaar werden een aantal stempels en datummiddens ontvreemd en later gebruikt om zegels te ontwaarden, zowel echte als valse.
Hieronder geven we een inventarisatie van het aantal stempels in onze verzameling met enkele randbemerkingen, en gaan we ook aandacht besteden aan de stempel 1 A-L, de meest voorkomende vervalsing.

1) De datum die het meest voorkomt op de zegels is 7/10/1914 , de dag van het begin van het bombardement op Antwerpen.
Hieronder een opsomming volgens bureau en datummidden , zonder de 1 A-L stempel.
  1 B-B
7 12-13 X
1914
2
 
    E-E
9-10 4 X
1914
2
 
      11-12  7 X
1914
1
 
    S-S 9-10 6 X
1914
1
 
    V-V 9-10 7 X
1914
18
 
    V-W 9-10 7 X
1914
1
 
    W-W 2-3 7 X
1914
1
 
      8-9 7 X
1914
6
 
      7 X 2-3
1914
5
 
      18-19 7 X
1914
4
 
      18-19 8 X
1914
10
 
             
  2 A-F 6-7 7 X
1914
4
 
      7-8 7 X
1914
3
 
      20-11 7 X
1914
5
 
    A-A 16-17 6 X
1914
1
 
             
  5 A-A 11-12 7 X
1914
3
 
    C-C 5-6 7 X
1914
6
 
             
  6 B-B 9-10 7 X
1914
3
 
    D-D 9-10 7 X
1914
1
 
    L-L 19-20 7 X
1914
1
 
    P-P 6 X
1914
3
 
    Q-Q 6 X 
1914
2
 
      7 X 8-9
1914
1
 
           

  7 B-B 14-15 5 X
1914
2
 
      17-18 6 X
1914
1
 
      8-9 7 X
1914
3
 
    C-C 7-8 7 X
1914
22
 
      15-16 5 X 1914 1  
    D-D 10-11 7 X
1914
1
 
             
  8 B-B 16-17 7 X
1914
2
 
    D-D 10-11 5 X
1914
3
 
    H-H 15-16 7 X
1914
27
 
      17-18 7 X
1914
1
 
 
SAMENVATTEND:

  op 179 stempels komt de datum
    4 x 1914    2 maal voor
    5 x 1914    6 maal voor
    6 x 1914    7 maal voor
    7 x 1914 154 maal voor
    8 x 1914   10 maal voor
  dus de datum 7x1914 komt in 154 stempels op 179 voor, zijnde 86 %.

2) De stempel 1 A-L
  a) op echte Mérode zegels:
      9-10 7 X
1914
24
 
      12-13 7 X
1914
6
 
      12-13 9 X
1914
4
 
      7-8 7 X
1914
1
 
  b) op gesloten Q vervalsingen:
      11-12 X 7
1914

 
        op 5 c 4 maal (2 maal met omgekeerd middenstuk)
op 10 c 5 maal ( 2 maal met omgekeerd middenstuk)
op 2 0 c 2 maal
      9-10 7 X
1914

 
        op 10 c 1 maal
op 20 c 1 maal
  c) op open Q vervalsingen:
      9-10 7 X
1914

 
        op 5 c 3 maal
op 10 c 3 maal
      11-12 7 X
1914

 
        op 5 c 1 maal

Concluderend kunnen we stellen dat de stempels 9-10 en 11-12 7 X 1914 steeds verdacht zijn, ook op echte zegels.
Enkel de stempels 12-13 9 X 1914 en 7-8 7 X 1914 kunnen we tot nu toe zeker als echt bestempelen.