Sinds 1879 was men in het zegelwerkhuis te Mechelen bezig met het bestuderen van de koperdiepdruk of 'Taille-douce' systeem, o.a. van de firma Maroni Paris, brevetten 'Guy'. Het was de heer Mac Donald van Brussel,gemachtigd door M. Bernard-Paris,toegelaten een machine voor koperdiepdruk te plaatsen in het zegelwerkhuis.Volgens zijn contract met de postadministratie,ondertekend door beide partners op 21/2/1914, werd een pers voor koperdiepdruk van het type ''dujardin'' voor zes maanden op proef geplaatst. Voor de proef met de pers zou de heer Mac Donald, volgens de aanwijzigingen van de administratie, tekeningen van postzegels ontwerpen en een moedergravure maken voor de clichés. Deze clichés werden eveneens gemaakt door Mac Donald,in het zegelatelier te Mechelen.
  De Dujardin pers zou ten laatste op 10/6/1914 in functie komen. Vertragingen in de levering van de onderdelen, zorgden voor steeds meer uitstel tot het uitvoeren van de proeven in koperdiepdruk. Het project werd stilgelegd op 4/08/1914.

  Dhr.John Mac Donald,wonende Boulevard Botanique nr 40 te Brussel,was industrieel en vertegenwoordiger van de koperdiepdrukpersen Dujardin van Parijs. Op 28/05/1913 referrert hij in een brief aan het ministerie naar de levering van een dergelijke drukpers aan de Russische regering en één te Rome aan de ''Stablimento Poligraphico Italiana''.
Na maanden onderhandelingen werd volgend kontrakt met de Minister der Posterijen ondertekend en geregistreert op 28/3/1914:
    ARTIKEL 1 Dhr. Mac Donald verbindt zich ertoe een drukpers voor koperdiepdruk,type Dujardin, ter beschikking te stellen van de postadministratie,voor een proefperiode van 6 maanden,om postzegels te drukken.

    ARTIKEL 2 De drukpers zal begeleid zijn van een 'transfert' machine om de drukplaten te vormen,en alle andere bijhorigheden. De postadministratie levert drie electrische motors nodig voor alle functies van de drukpers.

    ARTIKEL 3:In het vooruitzicht van het proefdrukken van de pers,zal de Heer Mac Donald (volgens indicaties van de administratie) tekeningen voor zegelontwerpen maken en een moedergravure leveren voor reproduktie bestemd voor de drukplaat. Deze clichés zullen in het Atelier van het zegel te Mechelen gemaakt worden door de heer MacDonald.

    ARTIKEL 4: Alle geleverde toestellen,vermeld in artikel 1 en 2, zullen franco naar het zegelatelier gezonden worden. De onkosten worden terugbetaald één maand na de produktie van de formulieren,facturen enz.

    ARTIKEL 5: De montage zal gebeuren door en op kosten van Dhr Mac Donald met het nodige personeel door hem geleverd.

  Na moeilijkheden met de installatie van de drukpers en het achterblijven van de leveringen bevestigde de Heer Mac Donald op 15/7/1914,dat het proefdrukken slechts kon beginnen einde september 1914(dienstschrijven 631) . Het typografisch cliché voor nieuwe postzegels van 1 c,2 c en 5 c, te leveren door de Heer MacDonald was nog niet op punt gezet. De reproductie van de koninklijke beeltenis, gegraveerd in hout, werd in de koperen galvaneo van de kader geplaatst door Mac Donald. Deze behandeling had tot gevolg dat de beeltenis licht beschadigd werd, zodanig toch dat de gelijkenis te wensen over liet. Men moest herbeginnen.
  Onder deze voorwaarden zal de geplande uitgifte van 1 oktober 1914 uitgesteld moeten worden met dezelfde vertraging te tellen vanaf 30/06/1914(dienstschrijven nr 684 van 21 juli 1914.)
  Op 31/07/1914 werden negen proefdrukken in verschillende kleuren van de typografische drukplaat aan de directeur- generaal voorgelegd,met het inzicht de kleur te kiezen voor de drie nieuwe postzegels 1c,2 en 5 c. De uitgifte zou vermoedelijk rond 20/10/1914 kunnen gebeuren.
  Op 4/08/1914 begon de eerste wereldoorlog . De werkzaamheden werden stopgezet en het zijn de clichés met de koninklijke beeltens die beschikbaar waren.Deze typografische clichés werden vermoedelijk gebruikt voor de rode kruisreeks,maar dan in steendruk bij drukkerij Verschueren te Antwerpen,na aanmaak van de moederplaat via de fotografische methode. Enkel de waardeaanduidingen moesten gewijzigd worden,met li het rood kruis.
  Het tweede ontwerp van Mac Donald nl ''standbeeld de Mérode'' was beschikbaar als tekening. Het werd in de kader geplaatst volgens hetzelfde procédé als de kleine Albert reeks. Onderaan stond Li en Re een wapenschild met heraldieke leeuw,vervangen door rood kruis en waardecijfer.

  De uitgifte 1/1/1915 nr 132-133-134 heeft identieke clichés van de kader als de Mérode uitgifte . De zeven laagste waarden van de uitgifte van 15/01/1918 hebben ook hetzelfde kadermotief.
In dit deel proberen wij een overzicht te geven van de ontwerpen van MacDonald met enkele opmerkingen.
Door de oorlogsomstandigheden heeft hij zijn werk op verschillende plaatsen moeten verrichten, maar is wel steeds trouw gebleven aan zijn oorspronkelijke ontwerpen.
De indeling hieronder is gebaseerd op de verschillende werkterreinen en de daar ontstane zegels.

1) ZEGELWERKHUIS TE MECHELEN.
Van februari 1914 tot augustus 1914 was Mac Donald werkzaaam in Mechelen met een dubbele opdracht:
  a) Als vertegenwoordiger van de firma Maroni-Paris moest hij een nieuwe koperdiepdrukpers promoten.
b) Als graficus moest hij een nieuwe serie postzegels ontwerpen met de beeltenis van de koning en een aantal andere onderwerpen, welke op deze pers zouden worden gedrukt.
Van deze ontwerpen waren er twee in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bij het uitbreken van de oorlog, welke in DIEPDRUK zouden worden gerealiseerd.
  a) AFBEELDING VAN KONING ALBERT 1
    Stess nr B122 is de meest uitgewerkte versie van dit thema met
    - beeltenis van de koning kijkend naar links
- omlijsting met 2 vierkantjes aan de onderzijde voor het plaatsen van de waardecijfers.
  b) STANDBEELD de MÉRODE
    Stess nr B 186-227 gemaakt in diepdruk, dus te Mechelen.Stess nr B 216-223 was de definitieve versie zoals ze gemaakt is te Mechelen:
    - waardecijfers in cartouches onderaan en bovenaan.
- standbeeld kijkt naar links.
- Q practisch gesloten.

2) ANTWERPEN.
Na de Duitse inval ondervond men de nood om postzegels met toeslag voor het Rode Kruis te produceren,
waarvoor men de ontwerpen van MacDonald, die reeds in een vergevorderd stadium waren, ging aanpassen
en drukken bij Verschueren.
  a) AFBEELDING VAN KONING ALBERT 1
In de catalogus Stess vinden we proeven waarbij het rood kruis met de hand geschilderd werd onderaan in de oorspronkelijke 2 lijsten waar de waardecijfers zouden komen.
Blijkbaar waren er twee mogelijkheden:
    - Rood kruis geschilderd in de 2 waardelijsten. Stess B124
- Rood kruis geschilderd in de rechter waardelijst. Stess B 126 Deze aanpassingen werden gedaan op zegels geproduceerd in diepdruk.
  b) STANDBEELD de MÉRODE
    Op een gelijkaardige manier ging men te werk bij de Mérode reeks.
    Stess B 224: het cijfer 50 in de onderste waardelijsten werd met de hand door een rood kruis overschilderd.
Stess B 215: de onderste waardelijsten werden door een bruin vlak opgevuld.
Stess B 216: de onderste waardelijsten bevatten een met de hand geverfd rood kruis op bruine achtergrond.
Uiteindelijk ging men dan over tot het drukken in STEENDRUK van de 3 waarden kleine Albert en Mérode zegels.

3)ENGELAND
  A) Waterlow Bros & Layton Ltd 2/01/1915 STEENDRUK
Na de val van Antwerpen trok MacDonald naar Engeland, waar een nieuwe reeks rode kruis zegels werd geproduceerd :
    Type 1:
niet-goedgekeurd
Omlijsting afkomstig van de Mérode zegel met gesloten Q = type 3 van de Mérode zegel.
Middenstuk met beeltenis van koning Albert 1 van de 1914 uitgifte.
    Type 2:
goedgekeurd
Omlijsting van het type 2 van de Mérode zegel met open Q.
Grotere beeltenis van koning Albert.
 
B) Waterlow and Sons 15/10/1915 BOEKDRUK
De zegels van 1c tot en met 25 c van deze reeks met beeltenis van koning Albert 1 werden gemaakt op basis van het ontwerp van MacDonald van 1914 met volgende verschillen:
 
type 1914:
type 1915:
Beeltenis naar rechts op gearceerde achtergrond.

Zegel is hoger.

De twee krullen in de bovenhoeken raken de omranding niet.

Onder de bovenste versieringen is er een reeks van vier parels.
Beeltenis naar links op een horizontaal gestreepte achtergrond.

Het bovengedeelte werd verkort.

De twee krullen in de bovenhoeken raken de omranding.

De vier parels zijn verdwenen.