de Mérode louis,Fréderic,Ghislain ( Maastricht 9/06/1792-Mechelen 04/11/1830),behoorde tot een hoogadelijk geslacht uit het prinsbisdom Luik. Hij huwde in 1811 met de dochter van de franse graaf Ducluzel,en woonde in Frankrijk. Na de terugkeer van Napoleon van het eiland Elba, nam hij dienst als vrijwilliger in het grenadierskorps van het Franse Koninklijk Huis. Bij de Belgische Revolutie in 1830 kwam hij terug naar België. Hij werd vrijwilliger en aanvoerder van het Belgisch leger dat streed tegen de Hollandse legers in oktober 1830. Hij werd getroffen door een kogel in het rechter dijbeen bij de gevechten aan het Posthof te Berchem-Antwerpen op 24/10/1830. Pas s'anderendaags daagden twee heelmeesters op die overgingen tot het afzetten van het gekwetste been . Ten gevolge van deze kwetsuur overleed de graaf de Mérode in het legerhospitaal te Mechelen.

In 1905, toen het 75-jarig bestaan van Onafhankelijk België werd gevierd, werd door de gemeente Berchem een standbeeld voor graaf de Mérode opgericht . Het is een werk van Josué Dupon, welke o.a. ook verscheidene dierenfiguren maakte in de Zoo van Antwerpen. Het beeld stelt de graaf voor op het ogenblik waarop hij, gekwetst, ondersteund word door twee Belgische vrijwilligers. Op de zijvlakken van het voetstuk ziet men episoden uit de strijd, en voor het voetstuk ligt de Belgische leeuw. Daarbij een bord met de woorden '' België Vrij''.